Πολιτική απορρήτου

Εισαγωγή

Ο ιστότοπος «pagenet.gr», συμπεριλαμβανομένων των υποτομέων του και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσα από αυτόν (στο εξής καλούμενος «ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ») ανήκει στην ατομική επιχείρηση με επωνυμία «Κωνσταντίνος Κ. Ταταρίδης», αριθ. ΓΕΜΗ: 126093403000 και έδρα στο Περιστέρι Αττικής.

Το περιεχόμενο του κάθε υποτομέα της μορφής «XXXXX.pagenet.gr» ανήκει στην προβαλλόμενη εντός του υποτομέα επιχείρηση, ή πρόσωπο, που χρησιμοποιεί την υπηρεσία φιλοξενίας περιεχομένου της «pagenet.gr».

Cookies

Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ χρησιμοποιεί μόνο τα απαραίτητα λειτουργικά Cookies.

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους

Οι σελίδες αυτού του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα, χάρτες κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και αν ο επισκέπτης επισκέφθηκε τον άλλο ιστότοπο.

Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, να χρησιμοποιούν cookies, να ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτου μέρους και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το ενσωματωμένο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης της αλληλεπίδρασής σας με το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο.

Δεδομένα επισκεπτών

Δεν συλλέγουμε δεδομένα επισκεπτών του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ όπως στοιχεία, διευθύνσεις ip, κλπ. Οι φόρμες επικοινωνίας, αποστέλλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθείας στα εισερχόμενα κάθε αναφερόμενου παραλήπτη και δεν αποθηκεύουν τα στοιχεία των αποστολέων και τα περιεχόμενα των μηνυμάτων. Γενικά δεν συλλέγουμε και δεν διατηρούμε δεδομένα επισκεπτών.

Αυτή η ιστοσελίδα, χρησιμοποιεί μόνο τα απαραίτητα COOKIES.

Αριθ. ΓΕΜΗ: 126093403000